Digital Facilitering

Så ökar de digitala mästarna konkurrenskraften

   Watch Promo

Vi ser att de bästa bolagen lyckas engagera medarbetare och stärka konkurrenskraften med stöd av smarta digitala metoder och verktyg 👩‍💻

Det leder till bättre resultat på flera fronter 💹

De digitala förebilderna jobbar med effektiva metoder för bl.a. målsättning, inkluderande arbetssätt och beslutsfattande i en mer digital form som skapar engagemang.

Arbetssättet leder till att fler idéer lyfts fram och dessutom förverkligas på ett bättre sätt! Det påverkar innovation och konkurrenskraft men gör även att medarbetarna trivs bättre, win-win!

I den här kursen lär du dig mer om hur de digitala förebilderna jobbar. Du lär dig också hantera digitala workshops, utbildningar och projekt i mer digital form.


Your Instructor


Johan Wallquist
Johan Wallquist

Helping clients invent, launch and scale new game-changing businesses.

Together with my clients and students, we explore the tools and tactics needed to grow ideas into great businesses. We use the power of digital solutions to create real results in a smart way.

My courses and services are based on curiosity, constant learning and experiences from 10+ years of digital consulting and projects for companies like Accenture, H&M, Volvo, Match.com, Scania, Ericsson but also creative startups. I really hope I can help more people, entrepreneurs and businesses around the world.


Curriculum


  First Section
Available in days
days after you enroll

Get started now!